De Oceaan

“Ik zou graag diep in de zee zijn
In de tuin van een octopus, in de schaduw
We zouden warm zijn, onder de storm
In ons verstopplekje onder de golven
Leggen we ons hoofd op de zeebodem
In de tuin van een octopus, bij een grot”

“I’d like to be under the sea
In an octopus’ garden in the shade
We would be warm below the storm
In our little hideaway beneath the waves
Resting our head on the sea bed
In an octopus’ garden near a cave”

The Beatles: Octopus’s Garden

Want octopussen verzamelen stenen en glimmende dingen, om hun tuin mee in te richten.

Onze veilige wereld onderwater

De buitenwereld

Wat als we niet hoeven te kiezen?
We kunnen de regenboog zien zonder het water uit te hoeven.
Laat je zorgen los en kijk om je heen!

“Je bent de druppel, en de oceaan.
Je bent zachtheid, je bent woede,
Je bent zoetheid, je bent vergif”

“You are the drop, and the ocean.
You are kindness, you are anger
You are sweetness, you are poison”

– Rumi: You are the drop, and the ocean

Liefde is zo groot, dat het tegenstrijdigheden omvat. Onderscheid bestaat alleen aan de oppervlakte. Wij denken dat we individuen zijn, slechts druppels, maar miljarden druppels verdwijnen als ze samen opgaan in de oceaan.

Al deze veelvormigheid is één, wie dubbelziet is een loensende pop.

“All this multiformity is one: whoever sees double is a squint-eyed manikin.”
– Rumi: The Twelve Gospels

In plaats van verschillen tussen dingen moeten we de verschillen binnen dingen leren zien. ‘Verschil’ betekent vaak onderscheid. X is X. Y is Y. X is niet Y. Maar één individu (of ding) kan verschil bevatten; X kan Y bevatten. Verschil creëert dan eenheid, in plaats van onderscheid.

– Trinh T. Minh-ha: Difference: ‘A Special Third World Women Issue’

Als we de octopus uit de oceaan zien opduiken, wat zegt ze dan tegen ons?

“Luister, O druppel, neem afscheid van jezelf, zonder spijt, en krijg de Oceaan ervoor terug.”

“Listen, O drop, give yourself up without regret, and in exchange gain the Ocean.”
Rumi: The Mathnawi, IV: 2619

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *